תודה רבה על נכונותך להשיב. הסקר הסתיים. נשמח לשמוע את דעתך בפעמים הבאות